‹ Terug naar het overzicht

Evelyne Coopmann versterkt het team van Pouderoyen Compagnons

Sinds 1 december j.l. is Evelyne Coopmann het team van Pouderoyen Compagnons komen versterken als senior adviseur ruimte en milieu.

Evelyne houdt zich bezig met gebieds- en locatieontwikkelingen, het voorbereiden van beleid, opstellen van plannen en uitvoeren van onderzoeken. 

Ze heeft ruim 20 jaar ervaring als adviseur milieu en ruimtelijke ordening voor de agrarische sector, met name het in beeld brengen van milieugebruiksruimte en opstellen van vergunningaanvragen, bestemmingsplannen en rapportages, in het bijzonder de milieueffectrapportage. Hiernaast heeft ze een aantal jaren op projectbasis opgetreden als onafhankelijk (werkgroep)deskundige bij de Commissie voor de milieueffectrapportage en overheden geadviseerd over de inhoud van milieueffectrapporten voor veehouderijen en bestemmingsplannen buitengebied. Hierdoor is de noodzakelijke kennis en expertise aanwezig om plannen en projecten succesvol te laten zijn.

“Het landelijk gebied en de agrarische sector zijn beiden aan grote veranderingen onderhevig. Bij locatie- en gebiedsontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met complexe wet- en regelgeving, belangen van overheden én belangen van de verschillende functies die het buitengebied rijk is. Ik zie het als een uitdaging om de soms tegenstrijdige belangen te verbinden met als resultaat een vitaal buitengebied waar agrarische bedrijvigheid, natuur en landschap, recreatie en wonen met elkaar in balans zijn”.

Evelyne is werkzaam vanuit kantoor Nijmegen en Vught en te bereiken via onderstaande gegevens.


Meer informatie?
Mevr. ing. E. (Evelyne) Coopmann 06 - 51 61 14 62
Senior adviseur milieu en ruimte evelyne.coopmann@pouderoyen.nl

Auteur:
SecretariaatPouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding