Huisvesting in buitengebieden

Als bureau organiseren wij met enige regelmaat informatiemiddagen voor onze vaste relaties. Deze zomer doen we het enigszins anders: wij willen graag onze RO- kennis blijven delen en samen met onze klanten en relaties zoeken naar antwoorden op juridisch/planologische en vormgevende aspecten om onze leefomgeving duurzaam in te richten en te kunnen gebruiken.

Nieuw is het binden van het thema aan een regio én aan een specifieke problematiek in die regio. De regio die wij als eerste bezoeken, is de Peel, waar het onder onderwerp is huisvesting in buitengebieden aan de orde wordt gesteld. Meer specifiek komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Mantelzorg in het buitengebied
  • Logies voor arbeidsmigranten
  • Plattelandswoningen
  • (2e) bedrijfswoningen bij agrarische bedrijven
  • Ruimte voor ruimte
  • Vab-locaties

Tijdens de thema-middag komen in elk geval de verwachte verruiming vergunningvrij bouwen/ kruimelgevallenregeling (Bijlage II Bor) aan bod en natuurlijk de Verordening ruimte 2014. 

Meer informatie?

Mevr. mr. E.M. (Emmy) Hendriksen
06 1431 0743 
emmy.hendriksen@pouderoyen.nl

Dhr. ir. H.P.T. (Harm) Arts
06 2124 2106
harm.arts@pouderoyen.nl Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding