Veegplan

Het moderne bestemmingsplan reguleert de bestaande situatie en laat vaak slechts beperkt ontwikkeling toe. Voor particuliere initiatieven is vaak een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Veel gemeenten maken daarbij gebruik van het zgn. veegplan: een of twee keer per jaar veegt de gemeente alle initiatieven bij elkaar. De initiatiefnemers worden gevraagd hun gewenste ontwikkeling te onderbouwen; de gemeente toetst en neemt de ontwikkeling op het veegplan: dit is een partiële herziening waarin de initiatieven gezamenlijk zijn op genomen.

Pouderoyen Compagnons ontwikkelt  voor diverse gemeenten zgn. veegplannen. Een veegplan is een (bijzondere) partiële  herziening van een bestemmingsplan. Een veegplan heeft een tweeledig doel: het houdt bestemmingsplannen actueel en maakt het efficiënt uitvoeren van ontwikkelingen mogelijk door het proces te stroomlijnen.

Een veegplanproces loopt als volgt: een of twee keer per jaar nodigt een gemeente inwoners uit om nieuwe gewenste ontwikkelingen in te brengen. De gemeente toetst alle ingebrachte initiatieven op haalbaarheid. De initiatiefnemers worden gevraagd hun gewenste ontwikkeling te onderbouwen.
De gemeente veegt alle initiatieven bij elkaar, voegt daar reeds doorlopen ruimtelijke ontwikkelingen (afwijkingsbesluiten, wijzigingsplannen) aan toe en reguleert deze in één bestemmingsplanherziening. Zowel voor de gemeente als voor de initiatiefnemers heeft een veegplan grote voordelen. Er is sprake van één plan, één procedure en een gestroomlijnd proces.  Dit scheelt tijd en geld.

Initiatief en Ruimtelijke onderbouwing

Om deel te kunnen nemen aan een veegplan, dient de initiatiefnemer te beschikken over een ruimtelijke onderbouwing.  Dit is een nota, waarin  het initiatief aan wetgeving en alle relevante ruimtelijke aspecten wordt getoetst.  Daarbij kan het noodzakelijk zijn om een specifiek (milieu)aspect nader te laten onderzoeken (onderzoek wegverkeerslawaai, archeologisch onderzoek e.d)

Plan van aanpak gemeente

Pouderoyen Compagnons adviseert graag  over zowel de aanpak als de inhoud van het veegplan. Met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen (inclusief onderzoeken)  en het opstellen van partiele herzieningen (veegplannen) hebben we ruime ervaring.Onze kennis en ervaring staat garant voor kwaliteit,  efficiëntie en aandacht voor communicatie/draagvlak. Met onze werkwijze ontzorgen we de gemeente en ontwikkelen samen hét  plan van aanpak, afgestemd op de wensen van de betrokken gemeente  en op de specifieke gemeentelijke organisatie. 

Voorbeeldprojecten:

Veegplan Leerdam

Veegplan GeldermalsenPouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding