Bijeenkomst: 'De veranderende markt'

Donderdagmiddag 23 januari 2014 hebben wij weer onze vertrouwde RO-middag voor opdrachtgevers gehouden. Het was ‘volle bak’; 32 deelnemers hadden zich opgegeven. Voornamelijk gemeenten, en een enkele projectontwikkelaar/adviseur waren onze geïnteresseerde toehoorders.

Sprekers

Harm Arts, onze gedreven middagvoorzitter, opende de middag om half twee met een woord van welkom én met een korte toelichting op de huidige bedrijfsopzet. Daarbij lag het accent op de (inhoudelijke) meerwaarde die Aelmans heeft voor Pouderoyen en vice versa. Leander van Berkel heeft het thema van de middag gebruikt om een beeld te geven van de ruimtelijke ordeningsvraagstukken van de nabije toekomst.

Emmy Hendriksen en Bernadette van den Hoek bespraken elk een juridisch onderdeel: Emmy de veranderende wetgeving (o.a. Omgevingswet en Bor bijlage II), Bernadette zette juridische ontwikkelingen binnen ons vakgebied op een rijtje, voor een belangrijk deel aan de hand van jurisprudentie. Tot slot behandelde Geert Willems kort de opmerkelijke ontwikkelingen/veranderingen in provinciaal beleid.

Geslaagde middag

Alle betrokkenen kijken terug op een geslaagde middag. De contacten zijn hier en daar weer versterkt of opgefrist. De reacties naderhand (tijdens de borrel) waren in elk geval zeer positief.

Download de presentatie met relevante verwijzingen naar achtergrondinformatie »Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding