Veel belangstelling voor de 2e RO-middag van 2014

Op dinsdag 9 december 2014 vond op onze prachtige zolder, de tweede RO middag van 2014 plaats.

Een drukbezochte middag, in een – zoals gebruikelijk – prettige informele sfeer. 

Onder de bezielende leiding van Leander van Berkel werden de volgende onderwerpen toegelicht: veranderende regelgeving: Bor bijlage II (Bernadette van den Hoek), Natuurbeschermingswet en bp buitengebied (Emmy Hendriksen), actualisatie bestemmingsplannen (Emmy Hendriksen) en veegplannen (Harm Arts).  De toehoorders toonden zich zeer geïnteresseerd in de verschillende onderwerpen en zorgden met hun vragen en opmerkingen voor een interessante verdieping/verbreding van het besprokene. Nagepraat werd er tijdens de informele borrel.

Kortom: het was wederom een interessante en gezellige middag.

De presentaties zijn via deze link te downloaden.Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding