Veel belangstelling voor RO- middagen 'Voorkom leegstand door goed rentmeesterschap'

Op donderdag 21 (Nijmegen) en donderdag 28 januari (Baexem) vonden de eerste RO-middagen van 2016 plaats.

Voor het eerst was er sprake van een co-productie, een samenwerking tussen Pouderoyen en Aelmans ROM (Baexem). Door onze verschillende kennisvelden met elkaar te delen, hebben wij een aanpak kunnen ontwikkelen, waarbij het voorkomen van leegstand in het buitengebied centraal staat. 

Deze aanpak is tijdens de RO-middagen gepresenteerd. 

Het thema leegstand (in het buitengebied) is een zeer actueel thema. De bijna 50 aanmeldingen bewezen dat het thema zowel gemeenten als provincies als particuliere organisaties volop bezighoudt. De opzet van de middag was als volgt.

Het eerste deel van de middag bevatteverschillende analyses van het probleem ‘leegstand in het buitengebied’. Gastspreker Nico Beun, (programmamanager Innovatie Agro & Natuur, Ministerie van Economische Zaken) beet het spits af met een toelichting op de te verwachten ontwikkelingen en trends, waarna Emmy Hendriksen (adviseur Pouderoyen) de aanpak van de overheid en de instrumenten besprak, en tot slot Jo Aelmans (rentmeester Aelmans) de problematiek vanuit de agrariër belichtte.

Het tweede deel van de middag werd verzorgd door Harm Arts (adviseur Pouderoyen). Hij richtte zich op de oplossing: hij besprak de term ‘goed rentmeesterschap’ in relatie tot bedrijfsbeëindiging en herontwikkeling/ herinrichting van een landelijk gebied. ‘Om leegstand in het landelijk gebied te voorkomen, is het zaak dit tijdig en effectief aan te pakken. Een goed en realistisch VAB-beleid en herbestemming van agrarische gebouwen is van groot belang, maar is zeker niet het volledig dekkende antwoord op de grote hoeveelheid leegkomende bebouwing. Leegstand aanpakken kan niet alleen door individuele partijen worden opgepakt. Dit moeten ondernemers en gemeenten samen met provincies en belangenorganisaties doen. Zo ontstaan kansen voor revitalisering en ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied’. Een gebiedsgerichte aanpak dus, die pas succesvol kan zijn, als de juiste mensen worden samengevoegd om zo passende oplossingen te vinden.

Samenwerking is cruciaal bij tegengaan van leegstand. Ondernemers en gemeenten samen met provincies en belangenorganisaties. Maar wie investeert in het organiseren van het initiatief?

De toehoorders toonden zich zeer geïnteresseerd en zorgden met hun vragen en opmerkingen voor een interessante verdieping/verbreding van het besprokene. 

Mocht ook u meer willen weten over het voorkomen van leegstand en ons plan van aanpak: neem dan contact op met Harm Arts (harm.arts@pouderoyen.nl) of met Emmy Hendriksen (emmy.hendriksen.nl).Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding