RO-middag: De Omgevingswet donderdag 26 januari en donderdag 2 februari

De Omgevingswet komt eraan. Wij praten u graag bij!

Zeer waarschijnlijk hebt u het al vaak gehoord: er gaat een bezem door het omgevingsrecht. De stelselherziening maakt dat 26 wetten samen worden gevoegd tot één Omgevingswet en dat ca.100 AMVB’s opgaan in 4 besluiten. Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is het omgevingsrecht eenvoudiger en beter maken; door regels te versimpelen, beter vindbaar te maken en meer ruimte te bieden voor initiatieven.

De stelselherziening is op dit moment in volle gang. Alhoewel de exacte datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet nog niet vast staat (vooralsnog gaat het ministerie uit van voorjaar 2019), is het wel duidelijk dat de wet tot veel veranderingen zal leiden. Veranderingen die z’n weerslag zullen hebben op de regelgeving van de overheid. De veranderingen gaan doorwerken op bouw- en ontwikkelmogelijkheden en op milieuregels.
De nieuwe Omgevingswet is dus voor veel doelgroepen van belang. Ook voor u! Het is nu hét moment om kennis te vergaren over de op stapel staande veranderingen. En om de juiste adviseurs in te schakelen, die u vakkundig kunnen begeleiden en adviseren. 

Op donderdagmiddag 26 januari en donderdagmiddag 2 februari organiseert Pouderoyen Compagnons in samenwerking met Aelmans ROM twee ro-middagen over de Omgevingswet. Op 26 januari vindt de ro-middag plaats in Nijmegen en op 2 februari in Baexem. Tijdens de ro-middag gaan we in op algemene aspecten van de Omgevingswet en op specifieke aspecten zoals nieuwe gemeentelijke instrumenten: het omgevingsplan en de omgevingsvisie. Aan bod komen vragen als ‘Wat is de rol van de omgevingsvisie?’, ‘Wat maakt dat een omgevingsplan een ander instrument is dan een bestemmingsplan?’, ‘Hoe stel je regels voor een omgevingsplan op?’, ‘Is functie toekennen iets anders dan bestemmen?’ etc. 

Ook voor initiatiefnemers en ontwikkelaars is de Omgevingswet interessant. Wat betreft uitvoerbaarheids- en onderzoeksaspecten gaat er namelijk het nodige veranderen. Onderzoeken kunnen vaker worden uitgesteld en milieuaspecten krijgen een andere rol in de planvorming.

Tijdens de ro-middag zullen alle genoemde aspecten aan de orde komen. 
Zet de datum 26 januari (Nijmegen) of 2 februari (Baexem) dus alvast in uw agenda. Begin januari ontvangt u een uitnodiging en een inschrijvingsformulier.Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding