Wederom zeer geslaagde RO-middagen

Op 26 januari in Nijmegen en op 2 februari in Baexem organiseerde Pouderoyen Compagnons, in samenwerking met ROM adviseurs Baexem, de eerste reeks van onze jaarlijkse RO-middagen (de volgende staat in het najaar gepland).

Het thema deze keer was de Omgevingswet. De sprekers, Henk Ullenbroeck (planoloog en milieuspecialist, sinds 1 december werkzaam bij Pouderoyen) en Emmy Hendriksen (jurist/adviseur omgevingsrecht) benaderde het thema vanuit hun eigen discipline. Henk informeerde de aanwezigen over de doelstellingen en milieuaspecten van de nieuwe wet met de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, en  Emmy gaf een doorkijk naar de nieuwe regelgeving binnen het omgevingsplan. Samen met alle aanwezigen werd er vervolgens van gedachte gewisseld over de vraag of en op welke wijze er nu al moet of kan worden voorgesorteerd op de Omgevingswet.

De toehoorders toonden zich zeer geïnteresseerd in het onderwerp en zorgden met hun vragen en opmerkingen voor een interessante verdieping/verbreding van het besprokene. Tijdens de informele borrel  werd er nagepraat en werden vervolgafspraken gemaakt.

Kortom: het was wederom een interessante en gezellige middag.

Mocht ook u meer willen weten over de (gevolgen van de) omgevingswet voor uw organisatie? Neem dan contact op met Henk Ullenbroeck (06-12042059) of Emmy Hendriksen (06-14310743). Zij kunnen u alles vertellen over nieuwe mogelijkheden van de wet. 

De presentaties zijn via deze link te downloaden.Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding